AVI tiukkana: Säkylän jätevedet pois Eurajoesta

Säkylän kunnan ja elintarviketeollisuuden jätevedet on johdettava muualle kuin Eurajokeen, oli puhdistustulos mikä tahansa.

Näin tiukan linjan otti Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI), joka antoi päätöksensä Köörnummen ja Apetit Suomi Oy:n jätevedenpuhdistamojen ympäristöluvista.

Sekä Säkylän että elintarviketeollisuuden on haettava muutosta ympäristölupaansa jo tämän vuoden loppuun mennessä. Hakemus voidaan tehdä myös yhdessä JVP-Eura OY:n kanssa.

Muutoshakemuksen on koskettava nimenomaan jätevesien uutta purkupaikkaa. Vaihtoehdoiksi AVI antaa Kokemäenjoen tai Rauman edustan.

Jätevedet saa purkaa Eurajokeen siihen asti, että muutoshakemusta koskeva päätös saa lainvoiman. '

Lue lisää lauantain Länsi-Suomesta.