Avustuksia nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin - Raumalle 3000 euroa

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt miljoona euroa nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin sekä verkkomedioihin. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen sekä verkkomedioiden avustamisella edistetään nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kiinnittymistä yhteiskuntaan.

Avustusta sai 37 kunnan tai järjestön hanketta. Rauman kaupunki sai 3000 euroa raumalaisnuorten tieto- ja neuvontapalveluverkoston kehittämiseksi.

Avustusten jaossa kiinnitettiin huomiota toimintojen ja palveluiden saatavuuteen, laatuun, pitkäjänteisyyteen ja vaikuttavuuteen sekä nuorten aktiiviseen osallistumiseen hankkeiden kaikkiin vaiheisiin.