Avustusta lapsi- ja nuorisopoliittisiin hankkeisiin Satakunnassa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on alkuviikolla jakanut 130 000 euroa valtionavustuksina alueellisiin lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämishankkeisiin Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Määrärahalla on tarkoitus edistää hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoa alueellisella ja paikallisella tasolla.

Mannerheimin lastensuojeluliiton Satakunnan piirille myönnettiin 15 000 euroa Nuori Vaikuttaja 2014 -hankkeeseen ja Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedulle 35 000 euroa Verkostot voimavaraksi Satakunnassa -hankkeelle.