Biolan pahoittelee rahkasammalen keruuta luonnontilaisella suolla: se käynnistää ulkopuolisen tahon kanssa selvitystyön

Biolan myöntää, että se on kerännyt viime kesänä rahkasammalta luonnontilaisella osalla suota Sarvinevan suolla Pirkanmaalla.

Rahkasammalen keruusta uutisoitiin kuluvan syksyn aikana Aamulehdessä ja Maaseudun tulevaisuudessa.

Keruuta on tehnyt Biolan Groupiin kuuluva Ecomoss Oy.

Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan keruu on tapahtunut liian syvällä suon pinnasta.

Biolan kertoo tiedotteessaan suhtautuvansa esitettyyn kritiikkiin vakavasti ja käynnistää välittömästi selvitystyön.

– Toimintamme Sarvinevalla on ulottunut myös luonnontilaiselle osalle suoaluetta, jolta rahkasammalta ei saisi kerätä, sanoo Biolanin toimitusjohtaja Teppo Rantanen.

Yritys pyytää toimintaansa anteeksi.

– Periaatteena on kerätä rahkasammalta ainoastaan jo ihmisen toiminnan vuoksi muuttuneilta soilta ja suoalueilta, ei suoalueilta tai suon osilta, jotka lasketaan luonnontilaisiksi.

Biolan käynnistää välittömästi ulkopuolisen tahon kanssa selvitystyön, jossa tilanne suolla tutkitaan.

– Olemme tehneet Luonnonvarakeskukselle toimeksiannon asiasta. Aiomme selvittää toimintaamme myös muilla alueilla kuten Kivisalmennevalla.

Suomen luonnonsuojeluliitto ja media kutsutaan seuraamaan selvitystyötä.

Rahkasammalen käyttö kasvualustana on suhteellisen tuore innovaatio, ja sen kerääminen on vielä uutta.

Sammaleesta etsitään vaihtoehtoa ruuantuotannossa käytettävälle turpeelle. Se on Biolanin mukaan nopeasti uusiutuva vaihtoehto, jolla on hyvät kasvuominaisuudet.