Bionäytteitä kerätään Satakunnassa

Auria Biopankki on aloittanut biopankkisuostumusten ja verinäytteiden keräämisen Satakunnassa.

Verinäytteitä kerätään tavallisen verinäytteenoton yhteydessä SataDiag -liikelaitoksen toimipisteissä
biopankkisuostumuksen antaneilta henkilöiltä Maantiekadun toimipisteessä, Satakunnan keskussairaalassa sekä Rauman aluesairaalassa.

Tähän mennessä biopankin näytekokoelma on koostunut pääosin kudosnäytteistä. Keväällä 2015 näytteiden keräystä laajennettiin TYKS:ssä myös verinäytteisiin.

Auria Biopankissa on ihmisperäisiä näytteitä jo lähes sadan vuoden ajalta noin miljoona kappaletta.
Biopankin näytteitä käytetään lääketieteelliseen tutkimustyöhön, jonka avulla kehitetään diagnostiikkaa, lääkkeitä ja uusia hoitomuotoja.