Birdlife : Laulujoutsen on vuoden lintu

Vuoden lintu 2014 on kansallislintu laulujoutsen.

Sukupuuton partaalla hoippuneen lajin kanta on jatkanut kasvuaan yli puoli vuosisataa, ja tänä vuonna BirdLife Suomi päivittää kymmenen vuoden takaisen kannanarvionsa. Silloin päädyttiin 4 600–6 000 pariin.

Lintuharrastajat lähtevät laskemaan joutsenia kymmenentuhannen parin mutupohjalta. Samalla päivitetään tietoa laulujoutsenen tärkeimmistä levähdys- ja ruokailualueista.

Laulujoutsen on alkanut levittäytyä soilta, reheviltä järviltä, järvenlahdilta ja lammilta merenlahdille ja karuille selkävesille. Tiedon keruussa kaivataan luonnossaliikkujien apua.

Laulujoutsen pesii nykyään koko maassa. Huomenna järjestettävässä Tornien taisto -tapahtumassa lintuharrastajat tarkkailevat lintuja noin 330 tornissa.

Kahtena edellisenä syksynä järjestetyn Joutsenbongauksen tulosten perusteella Suomessa lepäilee syksyllä 60 000–70 000 laulujoutsenta.

BirdLife Suomi valitsee vuosittain lintulajin, johon vuoden aikana kiinnitetään erityistä huomiota.