Botnia Mill Servicen Rauman yksikölle tunnustusta turvallisesta toiminnasta

Botnia Mill Servicen Rauman yksikkö on selvinnyt kaksi vuotta ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia.

Metsä Fibre valitsi Botnia Mill Servicen Rauman liiketoimintayksikön vuoden 2016 turvallisimmaksi palveluntoimittajaksi.

Botnia Mill Service on sitoutunut Metsä Fibren tavoitteeseen toimia ilman tapaturmia ja turvallisuusjohtamisen periaatteisiin, ja sen toiminnan turvallisuus on Rauman sellutehtaalla on ollut erinomaista. Sairauspoissaoloon johtaneita tapaturmia ei ole ollut kahteen vuoteen.

Rauman liiketoimintayksikkö on osoittanut myös aktiivisuutta ja aloitteellisuutta ennakoivassa turvallisuustyössä.