EAKR-rahoitusta Pyhäjärvi-instituuttisäätiölle

Maakuntahallitus kohdensi EAKR-hankerahoitusta seitsemälle hankkeelle varauksina yhteensä 884 359 euroa. Näillä päätöksillä kohdennettiin kullekin hankkeelle ensimmäisen vuoden rahoitukset yhteensä 251 578 euroa.

Pyhäjärvi-instituuttisäätiölle myönnettiin rahoitusta 128 865 euroa. Tutkimus ja tieto voimana ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksia vastaan (TUTTI) -hankkeen tuloksena tuodaan uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin keskeisiin ja vaikeisiin vesiympäristön ongelmiin ja haasteisiin, kuten sinileväkukintoihin, vieraslajeihin ja kasvavaan ravinnekuormitukseen.