Eduskunnan VT12-ryhmä: E16-tietä jatkettava Raumalta Haminaan ja kasitien liittymä laitettava kuntoon

Valtatie 12 kulkee Raumalta Kouvolaan. Ryhmä esittää, että tie tulisi ottaa osaksi E16-tietä. Se kulkee nykyisellään Pohjois-Irlannista Ruotsiin.
Valtatie 12 kulkee Raumalta Kouvolaan. Ryhmä esittää, että tie tulisi ottaa osaksi E16-tietä. Se kulkee nykyisellään Pohjois-Irlannista Ruotsiin. Kuva: arkisto/Juha Sinisalo

Valtatie 12:n merkitys on kasvanut geopoliittisen tilanteen vuoksi huomattavasti, ja tiellä on tärkeä rooli Suomen huoltovarmuudelle. Tietä on kehitettävä kokonaisuutena, ja kiireellisimpien kohteiden joukossa on liittymän parantaminen Raumalla.

Näin katsoo eduskunnan VT12-ryhmä, johon kuuluvat Satakunnan, Pirkanmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen kansanedustajat.

– Merkittävyydestään huolimatta tie on edelleen paikoin poikkeuksellisen kapea sekä sujuvuudeltaan ja liikenneturvallisuudeltaan heikko, sanoo ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari (sd.).

Valtatie 12 kulkee Raumalta Euran ja Huittisten kautta Tampereelle ja edelleen Lahden kautta Kouvolaan.

E16 Raumalle saakka

Kansanedustajien ryhmä muistuttaa, että valtatie 12 on Länsi- ja Kaakkois-Suomea yhdistävä pääväylä ja siksi strategisesti tärkeä.

– Valtatie 12 kuuluu pääväylien I. palvelutasoluokkaan, mutta sen palvelutasossa edelleen vakavia puutteita, Kari toteaa tiedotteessa.

Valtatiellä on ryhmän mukaan runsaasti kehittämiskohteita, joita tulisi toteuttaa lähivuosina. Niitä ovat muun muassa riista-aidat, ohituskaistat ja toimivat liittymät.

Osa kohteista on kuitenkin ryhmän mielestä erityisen kiireellisiä, jotta tie voidaan parantaa laatutasoltaan yhtenäiseksi ja turvalliseksi. Satakunnasta kiireellisten kohteiden joukkoon ryhmä nostaa valtateiden 12 ja 8 liittymän Raumalla.

VT12-ryhmä esittää, että tien vaikutusalueen maakuntaliitot perustavat pysyvän VT 12 -edunvalvontatoimikunnan edistämään hankkeita.

Lisäksi VT12-ryhmä pitää tärkeänä, että edunvalvonnassa tavoitellaan myös Eurooppatie 16:n (E16) jatkamista niin, että se kulkisi Suomessa VT12:n mukaisesti Raumalta Kouvolaan sekä VT15:ttä pitkin Kotkasta Haminaan. Nykyisellään E16 kulkee Pohjois-Irlannista Skotlannin ja Norjan kautta Ruotsin Gävleen.