Eduskunnan ympäristövaliokunta: Merimetson aiheuttamat vahingot selvitettävä viipymättä, tarvittaessa erillinen tukijärjestelmä kalastajille

Eduskunnan ympäristövaliokunta edellyttää erillistä korvausjärjestelmää merimetsojen (kuvassa) aiheuttamien vahinkojen korvaamikseksi kaupalliselle kalastukselle, mikäli vahingot osoittautuvat merkittäviksi.
Eduskunnan ympäristövaliokunta edellyttää erillistä korvausjärjestelmää merimetsojen (kuvassa) aiheuttamien vahinkojen korvaamikseksi kaupalliselle kalastukselle, mikäli vahingot osoittautuvat merkittäviksi. Kuva: arkisto/Pekka Lehmuskallio

Kaupalliselle kalastukselle merimetsojen vuoksi aiheutuneista vahingoista on tehtävä selvitys viipymättä. Jos vahingot osoittautuvat merkittäviksi, on valmisteltava erillinen tukijärjestelmä niiden korvaamiseksi.