Ei tehosteita terveille aikuisille –  Satakunta päätti noudattaa koronarokotuksissa THL:n yleistä suositusta

Arkistokuva: Pekka Lehmuskallio


Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmän (ATTR), sairaanhoitopiirin ja kuntien koronarokottamisesta vastaavien viranomaisten eilisessä kokouksessa päätettiin noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antamia ohjeita koronarokottamiseen liittyen.

Nykyisessä epidemiologisessa tilanteessa Satakunnassa ei todettu olevan perusteita poiketa THL:n yleisestä suosituksesta. Kokonaistilannetta ja mahdollisia uusia rokotussuosituksia seurataan kuitenkin tarkkaan.

THL suosittelee tällä hetkellä syystalven koronatehosterokotteita 65 vuotta täyttäneille ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville. Rokotukset riskiryhmille suositellaan antamaan yhdessä influenssarokotusten kanssa. Lisäksi THL on jo aiemmin suositellut kaikille 60 vuotta täyttäneille 4. rokotusannosta.

Ei tehosteita terveille aikuisille ja sote-työntekijöille

THL ei suosittele uutta tehosterokotusta terveille aikuisille, koska heillä vakavan taudin suoja on edelleen hyvä.

Vaikka vasta-ainetaso laskee, soluvälitteinen immuniteetti suojaa hyvin työikäisiä, eikä uusien omikron-räätälöityjen rokotteiden ole todettu tuovan merkittävää lisähyötyä jo saavutettuun vakavan taudin suojaan nähden.

Terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijät käyttävät potilaskontakteissa suojaimia, joten heidän tarvetta lisärokotuksiin ei pidetä merkittävänä.

Tutkimuksissa on myös havaittu viitteitä siitä, että immuniteetiltaan terveille henkilöille liian tiheästi annetut tai toistetut rokotukset voivat olla jopa haitallisia vasta-ainevasteen ja suojan muodostumisen kannalta.