Ekomaksu käyttöön Eurajoella

Uuden jätehuollon lasku tulee lähipäivinä Eurajoen asukkaiden ja mökkiläisten postilaatikkoihin nimellä ekomaksu. Ekomaksulla katetaan kierrätyspisteiden hoidosta, vaarallisten jätteiden keräyksestä, jäteneuvonnasta ja jätehuollon viranomaistyöstä syntyvät kulut.

Aiemmin Eurajoen kunta on huolehtinut asukkaiden ja mökkiläisten hyöty- ja vaarallisten jätteiden jätehuollosta syntyvät kustannukset kunnan saamista verotuloista. Jätelain mukaan kustannukset on kuitenkin perittävä suoraan jätteen tuottajilta eli asukkailta.

Tämän vuoden alusta Eurajoen jätehuollon järjestämistehtävät on sopimuksella siirretty Porin Jätehuollolle. Siksi myös ekomaksun laskuttaa Porin Jätehuolto.

Ekomaksua maksetaan omakotitaloista 24,50 euroa vuodessa. Ekomaksulaskun maksaa se omakotitalon asukas, jonka omistuksessa kiinteistö oli 1. huhtikuuta, vaikka kiinteistö olisi sittemmin myyty.

Jos rivi- tai kerrostalossa on vähemmän kuin kymmenen asuntoa, asuntokohtainen maksu on sama kuin omakotitaloissa. Jos asuntoja on yli kymmenen, ekomaksu on 14 euroa asuntoa kohden vuodessa.

Taloyhtiöiden ekomaksut lähetetään isännöitsijälle, joka huolehtii laskun maksamisesta yhtiövastikkeista. Vapaa-ajan asunnoista maksetaan 11 euroa vuodessa.

Ekomaksu on maksettava kaikista kiinteistöistä. Jos omistaa sekä omakotitalon että kesämökin, maksu menee molemmista. Kesämökin maksu on maksettava, vaikka omistaja käyttäisi mökkiä vain harvakseltaan, tai ei asioi mökkikunnan kierrätyspisteillä eikä vaarallisen jätteen vastaanotossa.

Mikäli laskussa on selkeä virhe, korjaus tehdään Porin Jätehuollossa, yhteystiedot löytyvät laskun mukana tulleesta liitteestä.

Ekomaksulla ei ole yhteyttä kiinteistön sekajätehuoltoon. Jokaisella kiinteistöllä, myös vapaa-ajan asunnoilla, on oltava oma sekajäteastia, jonka tyhjentämisestä jätteenkuljetusyritys huolehtii ja laskuttaa.