Eläkeläisten aloitteeseen yli 50 000 kannattajaa

Kansalaisaloite työeläkeindeksin palauttamiseksi palkkatasoindeksiksi ylitti 50 000 kannatuksen rajan maanantaina.

– Tämä mahtava kannatusten määrä osoittaa siitä, että suomalaiset näkevät nykyisen taitetun indeksin epäoikeudenmukaisuuden, sanoo Suomen Senioriliikkeen puheenjohtaja Kimmo Kiljunen.

Työeläke on ansiosidonnainen etuus, jonka tulisi turvata ansaittu tulotaso ja seurata palkkojen kehitystä. Siitä alkaen, kun taitettu indeksi otettiin käyttöön palkat ovat nousseet 88 prosenttia ja työeläkkeet 46 prosenttia.
Eläkeläiset köyhtyvät vanhetessaan. Taitetun indeksin palauttamisella palkkaindeksiksi estetään eläketasojen lasku ja eläkeläisköyhtyminen.

Jos käytössä olisi ollut palkkaindeksi, niin kaksikymmentä vuotta eläkkeellä ollut keskimääräistä vanhuuseläkettä nauttiva saisi 1 550 euron sijasta 2 170 euroa.

Palkkaindeksiin siirtyminen maksaisi noin 312 miljoonaa euroa. Tämä on vain 2,5 prosenttia eläkevarojen vuoden 2014 tuotosta.