Elektroniikkateollisuuden romahdus rokottanut eniten Varsinais-Suomea

Varsinais-Suomi sijoittui kaikista Suomen maakunnista selvästi heikoimmin, kun vertaillaan alueellisen arvonlisäyksen volyymin muutosta vuosina 2007–2013. Tänä aikana maakunnan tuotannon volyymi laski 17 prosenttia, mikä tarkoittaa hintojen muutoksen huomioiden noin 2,5 miljardin euron pudotusta. Arvonlisäyksen volyymi laski tosin lähes kaikissa maakunnissa.

Varsinais-Suomen liiton uusimmassa analyysissä tarkastellaan alueellisen arvonlisäyksen volyymin kehitystä Varsinais-Suomessa. Heikkoa kehitystä selittää elektroniikkateollisuuden romahdus, jonka vaikutus on ollut Varsinais-Suomelle taloudelle erittäin suuri.

Raportista selviää, että pahimmin on kärsinyt Salon seutu, jonka arvonlisäyksestä hävisi vuosina 2007–2013 yli puolet. Parhaiten on menestynyt Turun seutu, jossa erityisesti kemianteollisuuden arvonlisäys on kasvanut merkittävästi. Vakka-Suomessakin tuotannon kehitys on kääntynyt selvään kasvuun vuoden 2013 jälkeen.