Elinvoimaisuuden kehittämisestä tulee kunnan tärkein tehtävä

Huhtikuun kuntavaaleissa valtuustoihin valittavat kuntapäättäjät toimivat tyystin erilaisessa kuntamaailmassa kuin edeltäjänsä. 

Suurta maakunta- ja sote-uudistusta valmisteleva ministeri Anu Vehviläinen (kesk.) onkin muistuttanut useaan otteeseen uudistumisen tarpeesta.

Hän on lukuisissa puheenvuoroissa peräänkuuluttanut tulevilta valtuutetuilta kykyä täysin uudenlaiseen ajattelutapaan.

– Tulevaisuuden kunta rakentuu elinvoimasta, sivistyksestä ja hyvinvoinnista, Vehviläinen tähdentää.

Hän kiistää väitteet, joiden mukaan sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämisvelvoitteen siirtyminen pois kunnilta maakuntien tehtäväksi tekisi kunnista ja kuntien valtuustoista virattomia.

– Kunta on merkittävä toimija myös tulevaisuudessa. Menestymisen kannalta tärkeimpinä tekijöinä ovat kyky uudistua ja uudistaa toimintatapoja ennakkoluulottomasti.

Vuoden 2019 alusta noin 60 prosenttia kuntataloudesta siirtyy maakuntien hoidettavaksi. Samalla kuntien tuloista leikkautuu iso osa pois. Kuntalaisten veroasteiden liiallisen eriytymisen välttämiseksi kaikkien kuntien kunnallisveroasteita alennetaan 12,30 veroprosenttiyksikön verran.

Ministeri Vehviläisen mukaan tuoreimpiin muutoksiin kuuluu verokatosta luopuminen. Vuodesta 2020 jälkeen kunkin kunnan tuloveroprosentti on jälleen valtuutettujen käsissä.