ELY: Eurajoen paakut paperiteollisuudesta

Eurajokivarressa pitkään mietityttäneet, mystiset paakut ovat todennäköisesti peräisin Kauttuan paperiteollisuudesta.

Tähän johtopäätökseen päätyy Varsinais-Suomen ely-keskuksen erikoisasiantuntija Harri Helminen. Hän esitti päätelmän Eurajoki-työryhmän tekemään selvityspyyntöön antamassaan vastauksessa.

Helminen viittaa kesäkuussa tehtyihin analyyseihin. Niiden mukaan jopa 98 prosenttia paakkujen kuivapainosta oli epäorgaanista ainesta, jonka koostumus viittasi Helmisen mukaan kaoliiniin.

- Näin todennäköisin alkuperä olisi Jujo Thermal, sillä alueen muilla laitoksilla ei kaoliinia tiettävästi käytetä, hän toteaa.

Paakkujen alkuperäksi epäiltiin alkuvaiheessa elintarviketeollisuutta. Tutkimuksissa kuitenkin selvisi, että paakkujen koostumuksesta oli rasvahappoja alle määritysrajan.

Kaoliinipaakkujen ilmaantuminen jokeen kertoo Helmisen mukaan ajoittain tapahtuneista niin sanotun teollisuuslinjan ohijuoksutuksista JVP-Euran puhdistamolla.

 - Muissa linjoissa on välpät. Joessa paakut eivät ole muodostuneet, ja ne sisältävät marginaalisen vähän haitta-aineita.

Paakkujen runsautta Helminen pitää vähäisempänä kuin esimerkiksi Eurajoki-ryhmä. Elylle ei ole tullut tietoa kuin satunnaisista löydöksistä, jotka on tehty rajatulla alueella.