ELY : Järviluodon läjityssuunnitelma on ylimitoitettu

Järviluodon eteläpuolelle hahmoteltu läjitysallas on ylimitoitettu, ja sen toteuttaminen aiheuttaisi liian suuria ympäristöhaittoja.

Näin katsoo Varsinais-Suomen ELY-keskus, joka antoi lausuntonsa Liikenneviraston ja Rauman sataman lupahakemukseen. Hakemus koskee syväväylän ruoppauksesta syntyvien massojen läjitystä.

Järviluodon kupeeseen on suunniteltu kolmen miljoonan kuutiometrin kokoista, pengerrettyä läjitysallasta. Se peittäisi 50 hehtaarin alueen ja jäisi näkyville maisemaan.

Ruoppausmassat mahtuvat kuitenkin huomattavasti pienempään altaaseen, jos työmenetelmänä ei käytetä imuruoppaustekniikkaa.

ELYn mukaan massat voitaisiin näin sijoittaa kokonaan Järviluodon aallonmurtajan itäpuolelle. Toinen vaihtoehto olisi veden pinnan alle jäävä läjitysallas, jonka maisemavaikutus olisi kaikkein pienin.