Ely-keskukselta ja Leader-ryhmiltä runsaasti tukia Rauman seudulle

Luontoon perustuvaa matkailua ja chatbotteja – niitäkin tuettiin EU:n maaseuturahastosta alkuvuonna Satakunnassa.

Ely-keskukselta sai tammi-huhtikuussa myönteisen tukipäätöksen sai kaikkiaan 33 kehittämishanketta ja 31 yritystä. 

Rauman seudulla tukea saivat muun muassa seuraavat.

Säkylän kunta sai 8400 euroa hankkeeseen, jolla markkinoidaan Säkylää asuinkuntana.

Uusikaupunki sai noin 47 000 euroa demokatuun, jossa testataan keskusta-alueen elävöittämistä.

Eurajoen Metsästysseura sai 37 000 euroa monitoimitilaan.

Cafe Logo sai 71 000 euroa Laitakarin ravintola- ja matkailutoiminnan kehittämiseen.

Pyhäjärviseudun Ynpäristöhuolto sai 200 000 euroa laajennusinvestointiin.

Eurajokelainen Raikka sai 160 000 euroa konepajan kehittämiseen.

Laitilan KasiTori sai 12 000 euroa tilamyymälään.