ELY-keskuksen yritysrahoitusta myönnettiin Satakuntaan yli 7 miljoonaa euroa

Rahoitusta haettiin ELY-keskukselta viime vuonna 9,3 miljoonan euron arvosta 74 hankkeeseen.

Rahoitusta myönnettiin 7,196 miljoonaa euroa 65 hankkeeseen. Myönnetty rahoitus jakaantuu seuraavasti:

  • yrityksen kehittämisavustukset (60 kpl) 4,684 milj. euroa
  • yritysten toimintaympäristön kehittämisavustukset (5 kpl) 2,512 milj. euroa

Hankkeiden rahoittamisessa on painotettu toimialan tavanomaisten investointien sijaan alan uusinta teknologiaa sekä yrityksen liiketoiminnan muuta merkittävää uudistumista ja kehittämistä, kuten tuotteiden ja palvelujen kehittämistä ja kansainvälistymistä.

Rahoitetuilla hankkeilla tavoitellaan 67 miljoonan euron liikevaihdon lisäystä ja 36 miljoonan viennin kasvua hankkeiden toteutuksen päättymiseen mennessä. Uusia työpaikkoja myönnetyn rahoituksen myötävaikutuksella arvioidaan syntyvän Satakuntaan runsaat 200.

Seuduittain tarkasteltuna rahoitusta kohdistui viime vuonna eniten Rauman seudulle, jossa tukea sai 30 hanketta myönnetyn rahoituksen ollessa yhteensä 4,488 miljoonaa euroa.

Rauman seutu on ollut valtioneuvoston nimeämää äkillisen rakennemuutoksen aluetta telakkateollisuudessa syksyllä 2013 tapahtuneiden muutosten johdosta. Tämä on mahdollistanut alueen yritystoiminnan kehittämiseen suunnatun erillisen kansallisen rahoituksen, jota Rauman seudun kuntien pk-yritykset ovat hyvin aktiivisesti hyödyntäneet.