ELY-keskus esittää seminaaria suojelukohteeksi

Rauman seminaari on yksi 1800-luvun lopun ja vuosisadanvaihteen opettajaseminaareista, jotka ovat valtion maanlaajuisen rakennusprojektin ja yleisten rakennusten ylihallituksen suunnittelun tuloksia. Kuvassa on rakennus, joka alun perin oli seminaarin johtajan asunto. Kuva: Esa Urhonen​
Rauman seminaari on yksi 1800-luvun lopun ja vuosisadanvaihteen opettajaseminaareista, jotka ovat valtion maanlaajuisen rakennusprojektin ja yleisten rakennusten ylihallituksen suunnittelun tuloksia. Kuvassa on rakennus, joka alun perin oli seminaarin johtajan asunto. Kuva: Esa Urhonen​

Varsinais-Suomen ELY-keskus suojelisi rakennusperintölain nojalla muun muassa Rauman seminaarin, Euran pirtin ja Lyökin Pookin Uudestakaupungista.

Rakennusperintölain mukaisen suojeluesitys tehdään ELY-keskukselle, joka voi myös omasta aloitteestaan laittaa suojeluasian vireille.

– Rakennus säilyy parhaiten, kun se pysyy käytössä, mutta rakennuksen käyttötarkoitusta ei kuitenkaan voida suojella. Rakennusperintölain mukaiseen suojelupäätökseen sisältyvät suojelumääräykset, joista Museovirasto esittää lausunnossaan ehdotuksen, kerrotaan ELY-keskuksesta.

Lausunto pyydetään suojeluprosessin aikana myös kunnalta, naapureilta, haltijoilta ja omistajilta. ELY-keskuksen myönteisen suojelupäätöksen vahvistaa ympäristöministeriö ja suojeluasian ratkeamiseen voi kulua 1–2 vuotta.

Rakennusperintölailla suojeltujen rakennusten korjauksissa on yhteistyötahona Museovirasto, joka myös myöntää rakennusten entistämisavustuksia.

Yleisin rakennusten suojelun väline on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaava. Kaavattomilla alueilla on luontevaa suojella rakennuksia rakennusperintölain nojalla.

Myös asemakaava-alueella sitä on mahdollista käyttää, mikäli kohteella on valtakunnallista merkitystä, asemakaavalla ei saavuteta riittävää suojelua tai jos ilmenee asemakaavatilanteesta johtuvia erityisiä syitä.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on meneillään hanke, jossa pilotoidaan valtakunnallisesti merkittävien rakennusten ohjelmallista rakennussuojelua.