ELY-keskus herätteleemaaseudun kehittämiseen

Satakunnan ELY-keskuksella on käytettävissään vielä noin 4,5 miljoonaa euroa maaseudun mikroyritysten kehittämiseen ja erilaisten kehittämishankkeiden käynnistämiseen.

EU-rahoituskausi on vaihtumassa ja viimeinen mahdollisuus tuen hakemiseen nykyisestä Maaseutuohjelmasta on tänä vuonna.

– Yritysten kannattaa olla nyt aktiivisia tuen hakemisessa, sillä esimerkiksi rahoitettavien investointien tulee olla valmiita ensi vuoden loppuun mennessä. Samaa aktiivisuutta toivotaan myös maaseutua kehittäviltä yhteisöiltä, toteaa maaseudun kehittämisen asiantuntija Timo Pukkila Satakunnan ELY-keskuksesta.

Maaseudulla toimivat mikroyritykset voivat hakea tukea muiden muassa investointeihin ja ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Kehittämisyhteisöille puolestaan voidaan myöntää rahoitusta esimerkiksi eri toimialojen osaamista, yhteistyötä ja tiedonvälitystä edistäviin hankkeisiin.

Määrärahasta noin 40 prosenttia voidaan kohdistaa hanketukiin, ja hankkeiden toteutusaika voi kestää enintään 31.12.2014 saakka.

– Yritysten ja yhteisöjen on myös syytä varautua siihen, että ensi vuoden alkupuolella Maaseutuohjelmasta ei voida myöntää mitään avustuksia. Uuden 2014 alkavan ohjelmakauden rahoituksesta ei ole edelleenkään mitään EU-tason päätöksiä olemassa, joten ELY-keskuksetkaan tuskin pääsevät vielä ensi vuoden alkupuolella päätöksentekoon, ennakoi Pukkila.