Ely-keskus istuttaa lohia ja taimenia Kokemäenjokeen

Varsinais-Suomen ely-keskus istuttaa kevään aikana meritaimenen ja merilohen poikasia Kokemäenjoen alaosalle.

Istutusten avulla pyritään vähentämään jätevesikuormituksen ja voimalaitosten toiminnan aiheuttamaa kalataloudellista haittaa. Toisaalta pyrkimyksenä on, että arvokkaat kalakannat säilyisivät.

Istutukset alkavat ensi viikolla ja jatkuvat toukokuun puoleenväliin.

Kokemäenjokeen istutetaan noin 25 000 kappaletta 2-vuotiaita meritaimenen poikasta ja samanikäisiä merilohen poikasia 20 000.

Suuri osa kalanpoikasta lähtee pian pois joesta ja suuntaa merivaellukselle. Tarkoituksena on leimauttaa niitä Kokemäenjokeen, jotta ainakin osa niistä palaisi takaisin.

Ely-keskus toivoo, että Harjavallan voimalaitoksen ja jokisuun välisellä alueella ei kalastettaisi verkoilla toukokuun puoleenväliin asti.