Ely-keskus: Satakunnan lähiaikojen talousnäkymät heikot – vihreä siirtymä auttamassa pidemmällä aikavälillä

Työllisyysnäkymät ovat Satakunnassa vaihtelevat. Toisaalta tehdään sopeutustoimia, toisaalta osaajista on pulaa, kertoo ely-keskus.
Työllisyysnäkymät ovat Satakunnassa vaihtelevat. Toisaalta tehdään sopeutustoimia, toisaalta osaajista on pulaa, kertoo ely-keskus. Kuva: Juha Sinisalo

Satakunnan talous kasvoi voimakkaasti viime vuonna, mutta lähikuukausien suhdannenäkymät ovat heikot, tiedottaa Satakunnan ely-keskus. Ely-keskuksen mukaan etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kannattavuus ja investointihalukkuus ovat selvässä laskussa.

Huonoihin näkymiin vaikuttavat monet epävarmuustekijät kuten inflaatio, korkojen nousu Venäjän hyökkäyssodan seuraukset.

Pidemmällä aikavälillä näkymät ovat kuitenkin paremmat, sillä teollisuuteen investoidaan ely-keskuksen mukaan juuri nyt merkittävästi.

– Satakunnassa on suunnitteilla tai jo toteutumassa usean miljardin euron investoinnit pääosin vihreään siirtymään liittyen. Näissä syntyvillä uusilla työpaikoilla on myös merkittävä vaikutus alueen työllisyyteen, tiedotteessa kerrotaan.

Työvoiman kysyntä heikkenee

Ely-keskuksen mukaan työttömyyden lasku Satakunnassa on pysähtynyt. Myönteistä on kuitenkin se, että pitkäaikaistyöttömien ja yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on edelleen laskenut.

Ulkomaisten työttömien määrässä sen sijaan on ollut kasvua.

Ely-keskus ennakoi, että työvoiman kysyntä heikkenee tulevan vuoden aikana.

– Lomautuksia tai irtisanomisia koskevat muutosneuvottelut ovatkin alkuvuoden aikana jonkin verran lisääntyneet, tiedotteessa sanotaan.

Osaajapula vaivaa

Ely-keskuksen mukaan työnantajien kokemat rekrytointiongelmat ovat yleistyneet ja työvoiman saatavuuden arvioidaan seuraavan vuoden aikana edelleen heikkenevän.

– Laajasti koettu osaajapula saattaa vaikuttaa siten, että osaavista työntekijöistä pidetään kiinni haastavinakin aikoina, tiedotteessa sanotaan.

Ely-keskuksen mukaan negatiivinen väestönkehitys ja työvoimapula johtavat siihen, että kaikki työvoimapotentiaali on hyödynnettävä ja ja työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa edistettävä.