ELY-keskus siirtää keväällä mopot osin pois pyöräteiltä Turun seudulla

Turun kaupungin ja ympäristökuntien alueilla mopoilu on monin paikoin sallittua kevyen liikenteen väylillä. Ensi keväänä Varsinais-Suomen ELY-keskus alkaa kuitenkin yhdessä kuntien kanssa rajoittaa sitä. 

Muutosten jälkeen mopoilu on pyöräteillä sallittua pääsääntöisesti vain taajaman ulkopuolella valtateiden varsilla ja maanteiden varsilla, joissa nopeusrajoitus on yli 80 km/h.

Muutokset toteutetaan 11 kunnassa keväällä 2014 ennen mopoilukauden alkua.

Nopeuserot, mopon paino ja törmäysvoima lisäävät onnettomuusriskiä.

Mopojen siirto ajoradalle selkeyttää ELY-keskuksen mukaan mopon asemaa ja vastuuta liikenteessä. Myös autoilijat joutuvat huomioimaan mopoilijat tasaveroisina osapuolina liikenteessä.

Kun mopoilija ajaa pyörätietä, erityisiä vaaranpaikkoja ovat pyörätien ja ajoradan risteykset sekä siirtymiset ajoradalta pyörätielle ja takaisin.

Liikennevirastolta ilmestyi alkuvuodesta ohje Mopon paikka liikenneympäristössä, jossa määritellään uudet kriteerit mopoilun sallimiselle pyöräteillä. Muutokset noudattavat niitä.

Varsinais-Suomessa tapahtuu ELY-keskuksen mukaan mopo-onnettomuuksia asukaslukuun suhteutettuna 50 prosenttia muuta maata enemmän.