ELY: Kokemäenjoen nikkelipäästö tappoi yli neljä miljoonaa simpukkaa

Heinäkuussa sattunut Harjavallan nikkelipäästö tappoi Kokemäenjoesta yli neljä miljoonaa simpukkayksilöä, kertoo Varsinais-Suomen Ely-keskus.

Eri lajien kannoista kuoli keskuksen mukaan 8-64 prosenttia. 

Suhteellisesti eniten kärsi pikkujärvisimpukka. Lukumääräisesti eniten kuoli soukkojokisimpukoita, joita nikkeli tappoi jopa 1,2 miljoonaa.

Luontodirektiivin IV-liitteeseen kuuluvia vuollejokisimpukoita kuoli myös yli miljoona yksilöä. Tämä on 15-17 prosenttia ihanalaisen lajin Kokemäenjoen kannasta.

Ely-keskus ja ympäristöministeriö arvoivat seuraavaksi, onko tapauksessa kyseessä EU:n ympäristövastuudirektiivin mukainen merkittävä vahinko ympäristölle. Jatkotoimia harkitaan tämän jälkeen.

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tehtaalta pääsi heinäkuun alkupuolella Kokemäenjokeen prosessiliuosta. Se sisälsi 66 tonnia nikkeliä, 1,3 tonnia kobolttia, 2,3 tonnia ammoniumtyppeä sekä 94 tonnia sulfaattia.