ELY: Pyhärannan tuulivoimaloista tehtävä lisää selvityksiä

Pyhärannan ja Laitilan rajalle suunnitellun Kakonjärven tuulivoimapuiston vaikutuksista on tehtävä vielä lisää selvityksiä, kun aluetta kaavoitetaan. Näin katsoo Varsinais-Suomen ELY-keskus, joka on antanut lausuntonsa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA).

ELY katsoo, että YVA oli riittävä, mutta muun muassa melua ja luontovaikutuksia on selvitettävä joiltakin osin tarkemmin kuin tähän asti on tehty. Muun muassa metson soidinpaikat on kartoitettava ja lepakkoselvitystä tarkennettava.