ELY pyysi ympäristökeskuksen apuun Kokemäenjoen päästön arviointiin

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on saanut tänään Varsinais-Suomen ELY-keskukselta virka-apupyynnön ja aikoo auttaa Kokemäenjoen nikkelipäästön vaikutusten arvioimisessa.

Huomattava osa nikkelistä päätynee meriympäristöön matalan Pihlavanlahden ulkopuolelle. Nikkelin myrkyllisyys voi jonkin verran kasvaa jokivedestä meriveteen siirtyessään.

– Tutkittua tietoa nikkelin vaikutuksista luontoon ja suomalaisiin vesiekosysteemeihin on rajallisesti käytettävissä. Nikkeli on raskasmetalli, joka ei nykytiedon valossa rikastu ravintoketjussa, mutta voi siirtyä siinä eteenpäin tai varastoitua vesien pohjasedimenttiin, SYKEn erikoistutkija Harri Kankaanpää kertoo.

Tietojen saamiseksi eri tutkimuslaitokset tekevät yhteistyötä.

– Tarvitsemme lisätietoa veden, lintujen, pohjaeläinten, kalojen ja pohjasedimenttien myrkkypitoisuuksista. Lisäksi olemme kiinnostuneita lintuja ja kaloja koskevista poikkeavista havainnoista. Kehotamme paikallisia asukkaita yleiseen varovaisuuteen veden, kalojen ja rapujen käytössä ennen kuin saadaan tarkempaa tietoa joki- ja meriekosysteemin tilasta, SYKEn luontoympäristökeskuksen johtaja Petri Ahlroth painottaa.