ELY-rahaa kauppaoppilaitoksen lattian kunnostukseen

Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt 800 000 euroa avustusta Varsinais-Suomen ja Satakunnan liikuntapaikkarakentamiseen.

Rauman hankkeista kauppaoppilaitoksen salin lattian peruskorjaus sai 20 000 euroa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus pitää tärkeänä, että nyt avustusta saaneet hankkeet edistäisivät aktiivisen ja säännöllisen liikuntaharrastuksen syntymistä. Etusijalla ovat laajoja käyttäjäryhmiä palvelevat liikuntapaikat ja lähiliikuntapaikkojen rakentaminen.

Avustuskohteiden rakennustyöt tulee aloittaa 31. lokakuuta 2013 mennessä. Avustusten käyttöaika on myöntämisvuosi ja sitä seuraava vuosi.