ELY vaatii selvitystä Euran puhdistamon kapasiteetista

Euran jätevedenpuhdistamon remontti ei välttämättä ratkaise kaikkia puhdistamon ongelmia. Puhdistusprosessi saattaa osittain joutua jopa ojasta allikkoon.

JVP-Eura Oy teettää parhaillaan isoja muutoksia ja parannustoimia puhdistamolle.

Pääkohteena on laitoksen biologinen osa. Sekä laitosta valvova Varsinais-Suomen ELY-keskus että puhdistamoyhtö itse olettavat, että muutos parantaa laitoksen tehokkuutta ja toimintaa huomattavasti.

Samalla vuosikausia jatkuneet ohijuoksutukset voivat vähentyä tai loppua. Tämä saattaa kuitenkin lisätä ongelmia puhdistamon muissa osissa.

Puhdistamolle tulee sen kapasiteettiin nähden liikaa jätevettä erityisesti suurimpien virtaamien aikaan. 

Näin tapahtuu esimerkiksi kovilla sateilla, jolloin Euran viemäriverkostoon tulee runsaasti hulevesiä. 

Jätevesiä on jouduttu usein ajamaan Eurajokeen varsinaisen puhdistusprosessin ohi. Se ei kuitenkaan ole ainoa runsaiden virtaamien aiheuttama ongelma.

ELY-keskuksen mukaan Euran puhdistamon merkittävä pullonkaula on laitoksen selkeytyskapasiteetti, jolla poistetaan jäteveden sisältämää kiintoainetta.

Suurilla virtaamilla ylikuormitetusta väliselkeytyksestä on kuitenkin karannut runsaasti kiintoainetta.

Prosessin seuraavatkaan vaiheet eivät ole aina pystyneet poistamaan sitä riittävästi.

Ohijuoksutusten lisäksi tälläkin saattaa olla merkitystä Eurajoen bakteeriongelmaan.

Uusien arvioiden mukaan kiintoaineen mukana pääsee nimittäin jokeen myös runsaasti suolistobakteereja. 

Ongelma ei näytä poistuvan puhdistamon saneerauksessa, sillä suunnitteilla ei ole muutoksia kiintoaineen poistojärjestelmiin.

On mahdollista, että kiintoaineen karkaamisongelma jopa pahenee. 

Kun puhdistusprosessin alkuvaihe tehostuu, laitoksen ohijuoksutukset todennäköisesti vähenevät. Se puolestaan lisää väliselkeytykseen tulevan jäteveden määrää runsaiden virtaamien aikana.

ELY-keskus onkin jättänyt JVP-Euralle selvityspyynnön asiasta.

Yhtiön on selvitettävä, millaisilla toimenpiteillä kiintoaineen poistoteho varmistetaan uudessa tilanteessa. Selvitys on jätettävä toukokuun loppuun mennessä.