ELY vetoaa: Verkot pois Kokemäenjoesta

Varsinais-Suomen ELY-keskus vetoaa poikkeuksellisen voimakkaasti satakuntalaiskalastajiin Kokemäenjoen lohien ja meritaimenien puolesta.

ELY ja Luonnonvarakeskus istuttavat kevään aikana jalokaloja joen alaosaan. Tarkoituksena on vahvistaa lohi- ja taimenkantoja, ja pääasiallinen syy liittyy jätevesikuormituksen ja voimalaitosten toiminnan haittojen kompensointiin. ELY muistuttaa, että tavoitteena on pitää kannat myös kalastettavina.

Parikymmensenttiset poikaset voivat kuitenkin jäädä kiinni kalaverkkoihin, mikä tekee istutuksille pahaa vahinkoa. Siksi ELY vetoaa kalastajiin, jotta joen alaosa pidettäisiin verkkovapaana.

Keskus toivoo, että verkkokalastusta ei aloitettaisi ennen toukokuun puoliväliä. Senkin jälkeen pyydyksiin jäävät poikaset pitäisi vapauttaa varovasti takaisin jokeen.

Istutukset alkavat ensi viikolla ja jatkuvat kolmisen viikkoa. Kaksivuotiaita meritaimenia istuttaan noin 30 000 ja samaikäisiä lohia noin 38 000 yksilöä.