Empower ja TVO sopimukseen OL1:n ja OL2:n asennustöistä

Kuva: LS-arkisto/Juha Sinisalo

Empower ja Teollisuuden Voima (TVO) ovat solmineet yhteistyösopimuksen Olkiluoto 1:n ja Olkiluoto 2:n uudistettavien turbiinilaitosten korkeapaine-esilämmittimien ja lauhdeveden pumppausjärjestelmien asennuksista.

Vuosien 2017 ja 2018 vuosihuoltojen aikana toteutettavat projektit koostuvat pääasiassa komponenttiasennuksista ja putkistojen hitsaustöistä.