Enemmistö suomalaisista ei lisäisi vapautta sudenmetsästykseen

Reilu enemmistö suomalaisista ei ole valmis sallimaan nykyistä vapaampaa sudenmetsästystä. Tulos käy ilmi YLEn tekemästä arvokyselystä.

Noin kaksi viidesosaa vastanneista oli vahvasti tai jonkin verran samaa mieltä väitteen "Susia pitäisi voida metsästää nykyistä vapaammin" kanssa.

Kysymys jakaa kansaa voimakkaasti, sillä väitteen kanssa jonkin verran tai vahvasti samaa mieltä oli niin ikään noin kaksi viidesosaa vastaajista. Loput valitsivat ei samaa eikä eri mieltä -vaihtoehdon. 

Susikysymys YLEn arvokyselyssä.