Energiapuun hinnoissa suuria vaihteluja

Energiapuun hinnoissa on melko suuria alueellisia vaihteluja. Metlan käynnistämässä energiapuun markkinaseurannasta ilmenee, että karsitun rangan keskimääräinen hinta vaihteli hinta-alueittain pystykaupoissa 4 eurosta lähes 9 euroon ja hankintakaupoissa 19 eurosta yli 24 euroon.

Karsitusta energiapuusta maksettiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä metsänomistajille pystykaupoissa 7 euroa ja hankintakaupoissa 22 euroa kuutiometriltä.