Ennuste: Rauma ottaa miljoonia takkiinsa

Rauman talouden ennustetaan kokevan tänä vuonna ison notkahduksen. Tiedot perustuvat marraskuun lopun talousraporttiin.

Sen perusteella kaupungin tuloksen arvioidaan painuvan -8 miljoonaa euroon. Talousarviossa summaksi arvioitiin -4,5 miljoonaa euroa.

Arviota huomattavasti heikompaa tulosta selittää siirtyminen uuteen poistojärjestelmään, joka tuo mukanaan yhden suuren yksittäisen kertapoiston järjestelmän ajantasaistamiseksi. Jos järjestelmää ei olisi muutettu, olisi kaupungin tulos jäänyt ainoastaan 1,5 miljoonaa euroa pakkasen puolelle eli tulos olisi ollut 3 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

Kaupungin verotuloissa oli marraskuun loppuun mennessä kasvua noin neljä prosenttia eli 5,4 miljoonaa euroa. Valtionsouudetkin kasvoivat yli yhdeksällä prosentilla eli noin 3,9 miljoonalla eurolla.

Koko kaupunkikonsernin liikelaitoksineen ennakoidaan pääsevän melko lähelle nollatulosta tänä vuonna. Tulokseen vaikuttaa satamaliikelaitoksen nosturitoiminnan myynti, josta poistojen jälkeen kirjataan tulokseksi 4 miljoonaa euroa.