Ensivaste työllistää Satakunnassa

Satakunnan pelastuslaitos saa keskimäärin 5 500 hälytystehtävää vuodessa.

Noin 1 500 hälytystä liittyy vuosittain ensivasteen tehtäviin, jolloin hätätilapotilaan luokse lähetetään lähin mahdollinen pelastustoimen yksikkö, joka pystyy aloittamaan välittömät toimenpiteet potilaan peruselintoimintojen turvaamiseksi.

– Pelastustehtävät jaotellaan sen mukaan, millä koodilla ne hätäkeskuksesta pelastuslaitokselle ilmoitetaan, Satakunnan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Ilkka Vastamaa kertoo.

Hälytysviestin sisällöllä on oma merkityksensä, mutta tietyt tehtävät saavat adrenaliinin kuohahtamaan eri tavalla.

– Eniten ennakkotunteita herättävät varmat tiedot onnettomuudesta esimerkiksi poliisilta. Vähiten puolestaan tarkistus- ja varmistustehtävät, öljyntorjunta- ja vahingontorjuntatehtävät.

Viime vuosien tilastoissa silmiinpistävää on etenkin vahingontorjuntatehtävien määrä vuonna 2011. Kun keskimääräisesti vuodessa pelastuslaitos saa reilut 700 vahingontorjuntatehtävää, oli niitä vuonna 2011 kaikkiaan 1 113 kappaletta.

– Myrskyt ja erilaiset luonnonilmiöt näkyvät vahingontorjuntatehtävien sarakkeessa. Vuoden 2011 tilastoissa korostuu Tapani-myrskyn aiheuttamat tehtävät, Vastamaa kertoo.