Entistä useampi eläkeläinen myös työskentelee

Aiempaa useampi eläkeläinen työskentelee eläkkeen rinnalla. Eläkettä kartuttavaa työtä tekee vuositasolla 100 000 eläkkeensaajaa, selviää Eläketurvakeskuksen tuoreesta tilastoraportista.


– Työnteko kuuluu yhä useamman eläkeläisen arkeen. Jos osa-aikaeläkettä saavat lisätään mukaan, vuonna 2011 työtä tehneiden eläkkeensaajien määrä nousee sadasta tuhannesta yli 130 000:een, Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto toteaa.

Julkaisu on ensimmäinen, jossa tarkastellaan eläkkeen ja työn päällekkäisyyttä.

Eläkkeellä ja työssä – tilastoraportti eläkeläisten työnteosta vuosina 2007–2011 kuvaa työeläkevakuutettua väestöä ikäryhmittäin. Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen rekistereihin.

Viime vuosina 63–67-vuotiaiden työnteko on lisääntynyt tasaisesti.

Kun vuoden 2007 lopussa työtä teki alle 40 000 vanhuuseläkeikäistä, vuoden 2011 lopussa heitä oli jo yli 60 000.

Lukumääräinen kasvu selittyy pitkälti suurten ikäluokkien tulosta vanhuuseläkeikään.

 

Vanhuuseläkeläisten työnteolle ei yleensä ole taloudellista pakkoa, koska suurin osa heistä saa selvästi keskimääräistä suurempaa työeläkettä.

Eläkeaikainen työ kartuttaa uutta eläkettä 1,5 prosenttia vuosiansioista.