Entistä useampi satakuntalaistalo lämpiää polttopuilla

Polttopuiden suosituin puulaji oli Satakunnassa edellislämmityskaudella koivu, jonka osuus oli kolmannes. Kuva: Juha Sinisalo

Polttopuuta käytetään Satakunnan pientalojen lämmityksessä entistä enemmän, selviää Luonnonvarakeskuksen lämmityskautta 2016/2017 koskevasta kyselystä.

Pientaloissa poltettiin puuta 403 000 kiintokuutiometriä, joka on 11 prosenttia enemmän kuin yhdeksän vuotta sitten tehdyssä kyselyssä, tiedottaa Suomen metsäkeskus.

Puuta käyttäneissä kiinteistöissä poltettiin puuta keskimäärin 5,5 kiintokuutiota. Tästä määrästä klapeina poltettiin kaksi kolmannesta.

Aiemmin paljon käytetyn jätepuun käyttö on romahtanut neljään prosenttiin käytetystä puusta. Edellisen kyselyn aikana jätepuun osuus oli vielä 20 prosenttia.

Puuta poltettiin eniten varaavissa takoissa ja uuneissa, joissa paloi käytetystä puusta kolmannes.

Pientalojen puun energiakäytön osuus Satakunnan runkopuun hakkuista oli kuudesosa. Yhdessä aluelämpölaitosten kanssa suoraan energiatuotantoon ohjautuu 22 prosenttia hakkuumäärästä.