Erikoissairaanhoidon liikkeenluovutus eteenpäin Raumalla

Rauman oma erikoissairaanhoito siirtyisi kaupungilta sairaanhoitopiirille, mutta sairaalanmäelle näyttää jäävän silti melko paljon palveluita. Kuva: arkisto/Pekka Lehmuskallio

Rauman erikoissairaanhoidon liikkeenluovutus on edennyt siten, että sosiaali- ja terveysvaliokunta on osaltaan hyväksynyt siirron Satakunnan sairaanhoitopiirille. Se astuisi voimaan 1. heinäkuuta alkaen. Valiokunta esittää siirtoon liittyviä järjestelyitä eteenpäin kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Valiokunta esittää samalla sairaanhoitopiirille pyynnön, että Raumalla säilytettäisiin jatkossa mahdollisimman paljon erikoissairaanhoidon palveluita.

Liikkeenluovutuksen myötä sairaanhoitopiirille siirtyisi yhteensä 36 vakanssia Rauman kaupungilta. Siirron myötä Raumalla säilyisi merkittävä osa erikoissairaanhoidon nykyisistä palveluista. Myös sairaanhoitopiirin nyt tuottamat palvelut säilyisivät. Raumalta päättyisi sen sijaan muun muassa polikliininen kirurgia, naistentautien poliklinikka sekä kardiologien vastaanottokäynnit.
 

Lisää aiheesta

Vain tilaajille Erikoissairaanhoidon liikkeenluovutus poistaisi Raumalta pienen yksikön riskit