Eristäytyminen mahdotonta - kaikista syntyy dataa

Big dataksi eli isoksi dataksi kutsutaan valtavaa määrää raakatietoa, joka on digitaalisessa muodossa. Se on vielä melko tuore termi, eikä sitä voi aivan yksiselitteisesti kuvailla.

– Esimerkiksi mobiililaitteisiin jää sijaintitietoja, ostoskäyttäytymistä voidaan seurata bonuskortille tallentuvien ostotapahtumien avulla ja webbiselaimiin jää muistiin dataliikennettä, SAMKin tietojenkäsittelyn lehtori Hans Nieminen luettelee.

Big data on useimmiten epätäsmällistä, monimutkaista ja suorien johtopäätösten kannalta väärin rakentunutta.

Tarvitaan ammattilaista ja ripaus ennakkoluulottomuutta, jotta datasta voidaan päätellä ja löytää säännönmukaisuuksia.

Esimerkiksi Google on havainnut pystyvänsä esittämään influenssan esiintymistä Yhdysvalloissa sen perusteella, miten ihmiset etsivät hakupalvelusta tietoa sanalla influenssa. Kun Googlen luomia influenssakäyriä vertaa virallisiin seurantatietoihin, ovat ne miltei identtisiä.

Niemisen tuntuman mukaan ihmiset eivät vielä täysin tiedosta, miten paljon he jättävät jälkeensä datatietoa ja mistä kaikista lähteistä sitä kerätään.

– Asiasta ei kuitenkaan tarvitse olla huolestunut. Tietoja ei kerätä henkilötasolla, vaan niiden avulla voidaan profiloida kuluttajia. Iän ja ostotapahtumien avulla voidaan muodostaa syy ja seuraus -suhteita, joita voidaan hyödyntää täsmämarkkinoinnissa.

Lue lisää päivän Länsi-Suomesta.