Esihistoriatutkimus ja underground-musiikki Satakunnan Kulttuurirahaston kärkihankkeita

Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahaston apurahat jaettiin koronan takia ilman vuosijuhlaa. Raumalaiset Katri Borm ja Sarah Goncalves saivat 12 500 euroa varhaiskasvatusikäisten lasten suomen kielen oppimista tukevan laulumateriaalin toteuttamiseen.Arkistokuva. Maarit Anttila

Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahaston tämän vuoden kärkihankkeet myönnettiin kahdelle hakijalle.

FM Tommi Iivonen sai 32 000 euroa porilaisten underground -muusikkojen ja -vaikuttajien haastattelemiseen ja haastattelujen litteroimista käsittelevään tutkimukseen ja FT Kati Salo Satakunnan esihistoriallisten ihmisluiden tutkimusta käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 30 000 euroa.

Kielen oppimiseen uusia lauluja

Raumalle tuli kolme apurahaa. Fil. maisteri Sanna Suomelle myönnettiin 13 000 euroa Satakunnasta Pohjois-Amerikkaan muuttaneiden siirtolaisnaisten kokemuksia uudessa kotimaassa toisen maailmansodan jälkeen käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Kasvatust. kand. Katri Borm ja kasvatust. kand. Sarah Goncalves saivat 12 500 euroa varhaiskasvatusikäisten lasten suomen kielen oppimista tukevan laulumateriaalin toteuttamiseen.

Taiteen maisterit Liisa Hyvönen, Emilia Badyari ja Maija Esko 5 000 euroa Luotaamaton alue -kulttuuritapahtuman järjestämiseen Rauman saaristossa.

Sirkustaiteilija Mika Formuselle Eurajoelta myönnettiin taiteelliseen työskentelyyn 13 000. Käsikirjoittaja Reetta Hulmi Säkylästä sai niin ikään taiteelliseen työskentelyyn 13 000.

Lääket. lis. Simo Rehunen Eurajoelta sai aikuisen kehon koon ja koostumuksen vaikutusta sokeriaineenvaihduntaan käsittelevään väitöskirjatyöhön 7 500 euroa.

Teresia Lönnströmin rahastosta tuettiin tänä vuonna muun muassa kauppat. maisteri Kaisa Aron brändirakkautta paikkabrändien kontekstissa käsittelevää väitöskirjatyötä 13 000 eurolla, porilaisen kuvataiteilija Laura Lehenkarin taiteellista työskentelyä 26 000 eurolla ja Sveitsissä asuvan kauppat. maisteri Mariia Syvärin startup -yrityksen kestävän liiketoimintamallin rakentumista ja kehitystä käsittelevään väitöskirjatyötä 7 000 eurolla.

Satakunnan Kulttuurirahasto tukee myös 17 000 eurolla fil. tohtori Jaakko Suomisen, fil. maisteri Lilli Sihvosen ja fil. tohtori Maria B Gardan suomalaisen peliteollisuuden historiaa ja kansainvälistymistä vuosina 1917–2020 käsittelevää tutkimusta.

Taidetta hoitolaitoksiin apurahoja myönnettiin neljälle hakijalle, joista yksi on teatteri-ilmaisun ohjaaja Taina Silkkola Eurasta.

Hän sai lastensuojelun yksiköissä asuville lapsille suunnatun teatteriesityksen ja siihen liittyvän tunnetyöpajan valmistamiseen 7 000 euroa.

Apurahan sai 53 hakijaa. Apurahoina jaettiin 656 000 euroa.

Satakunnan Kulttuurirahasto vastaanotti tänä vuonna 287 hakemusta.