Esiopetuksen opetussuunnitelmaluonnoksia voi kommentoida netissä

Esiopetuksen uusia opetussuunnitelman perusteita on valmisteltu Opetushallituksessa viime vuoden joulukuusta lähtien. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksiin voi käydä tutustumassa Opetushallituksen verkkosivuilla.

Perusteluonnoksista kootaan viralliset lausunnot kevään 2014 aikana. Opetushallituksen on määrä hyväksyä perusteet syksyllä 2014. Paikalliset opetussuunnitelmat valmistellaan tämän jälkeen siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä syyslukukauden 2016 alusta.

Opetushallitus on lähettänyt palautepyynnön kaikille esiopetuksen järjestäjille. Opetushallitus toivoo, että opetuksen järjestäjät luovat esiopetuksen henkilöstölle ja huoltajille mahdollisuuden osallistua palautteen antamiseen. Myös lasten näkemykset ovat arvokasta aineistoa tulevien vuosien esiopetuksen kehittämisessä.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnokset ovat luettavissa Opetushallituksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.oph.fi/ops2016/perusteluonnokset . Luonnoksia on mahdollisuus kommentoida 27. syyskuuta asti.