Esitys asiakasmaksujen poistamisesta etenee

Tasa-arvo terveyspalveluissa on yksi suurimmista lakiesityksen pyrkimyksistä. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen (sd.) mukaan neljäsosa yli 75-vuotiaista ovat niin sanotusti hoivaköyhiä. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lakiesityksen asiakasmaksulain uudistamisesta lausuntokierrokselle. Lausuntokierros kestää huhtikuun alkuun asti. Tuleva laki pyrkii parantamaan palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta.

Lakiluonnoksen mukaan hoitajavastaanotot tulisivat maksuttomiksi perusterveydenhuollossa. Lisäksi alaikäisiltä asiakkailta ei enää perittäisi maksuja poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta.

Samalla maksukattoa on tarkoitus laajentaa muun muassa suun terveydenhuollosta, terapiasta sekä tilapäisestä kotisairaanhoidosta perittäviin maksuihin.

Esitys pyritään tuomaan eduskuntaan vielä tämän kevään aikana. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). kertoo, että hoitajavastaanottojen asiakasmaksut halutaan poistaa ennen kaikkea ikäihmisiä ja pitkäaikaissairaita silmällä pitäen. 

– Asiakasmaksut ovat meillä suomessa kansainvälisessäkin vertailussa korkeita. Hoitajavastaanottoja kehittämällä voidaan myös helpottaa palvelujen pariin pääsemistä. Sairaanhoitajien toimenkuvia ja vastuuta on syytä tulevaisuudessa laajentaa.

Mäkisalo-Ropponen tarkoittaa vastuun laajentamisella sitä, että sairaanhoitajat tekisivät enemmän vastaanottotyötä sekä toimisivat palveluohjaajina ja hoidon koordinaattorina.