Esitys: Eurajoen tulisi ottaa myönteinen kanta Lemlahden tuulipuistoon

Eurajoen kunnan suhtautuminen Lemlahden tuulipuistoon tulee tapetille ensi viikolla, kun kunnanhallitus käsittelee asiaa. Pohjaehdotuksena on, että kunta käynnistäisi yleiskaavan laadinnan alueella. Kyse olisi tuulivoimayhtiö Wpd Finland Oy:n pyynnön mukaisesta ratkaisusta.

Kunnanhallitukselle perustellaan myönteisen kannan ottamista sillä, että hanke on maakuntakaavan mukainen.
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että maakuntakaava on otettava huomioon ja sen toteutumista on pyrittävä edistämään alueiden käytön suunnittelussa. 

Jos kunnan kanta kaavamenettelyn käynnistämiseen on myönteinen, lähtee kaavoituksen ensivaihe eli osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta heti käyntiin. Tavoitteena on saattaa kaava valmiiksi vuoden 2020 alkupuolella ja aloittaa rakentaminen vuoden 2021 kuluessa.

Tuulivoimayhtiö Wpd Finland Oy suunnittelee kahdeksan tuulivoimalan rakentamista Lemlahden kylään. Voimalan tornin korkeus on 140–170 metriä. Roottoreineen lakikorkeus kohoaisi enimmillään 245 metriin.

Lisää aiheesta

Eurajoella halutaan eroon Lemlahden tuulivoimakaavasta – adressi kiertää

Vain tilaajille Luvian Lemlahden tuulivoimalat on taas nostettu pöydälle – samaan aikaan Suomessa tutkitaan infraäänen aiheuttamaa fysiologista vastetta uudella tavalla