Eteläkatua kannattaa nyt välttää

Liikennejärjestelyt Raumalla Eteläkadun liittymässä ovat muuttuneet jälleen. Syynä on kiertoliittymän rakennustyömaan eteneminen toiseen vaiheeseen.

Toisessa vaiheessa Eteläkadun ja Kaunisjärvenkadun toinen ajorata sekä kevyen liikenteen väylä suljetaan liikenteeltä. Lensunkadun suunnasta Eteläkadulle tuleva ajoneuvoliikenne ohjataan kulkemaan Nummenkadun ja Oikokadun kautta.

Muut kulkusuunnat ovat ajoneuvoliikenteen käytettävissä.

Kevytliikenne ohjataan vaihtoehtoisesti Kulmalankadulle, Turunkadulle, hautausmaan kevyen liikenteen väylälle tai vaiheessa 1 valmistuneelle kevyen liikenteen väylälle

Eteläkadun liittymän käyttäjiä kehotetaan edelleen etsivän vaihtoehtoisia kulkureittejä etenkin ruuhka-aikoina.