Etsivään nuorisotyöhön aiempaa enemmän avustusta

Lounais-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt yhteensä 1 560 000 euroa etsivään työhön Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.  Määräraha on 445 000 euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Avustusta myönnettiin 30 organisaatiolle. Määrärahalla palkataan kuntiin ja eri järjestöihin 52 etsivää työntekijää vuonna 2015. Lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna on 2 työntekijää.

Rauman kaupunki sai avustusta 90 000 euroa. Rauman Seudun Katulähetys ry sai puolestaan 30 000 euroa.

Etsivä nuorisotyö tavoittaa lähes kaikki alueen kunnat. Etsivä nuorisotyö oli yhteydessä 2716 nuoreen vuonna 2014. Näistä 1956 nuoren kanssa tehtiin pitempään työtä.

Aluehallintoviraston arvion mukaan alueella on 13 200 nuorta koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Näistä vain 5290 on rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi. Kuntien olisi hyvä selvittää tarkemmin näitten nuorten tilannetta ja tarjota heille heidän tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö antaa kunnille työvälineen tätä varten.