EU:n sokerintuotannon kiintiöiden loppuminen pettymys

Suomen epäonnistuminen EU:n maatalousuudistuksen sokerikiintiöitä koskevassa neuvottelussa vaarantaa vakavasti Satakunnan ja Lounais-Suomen sokerijuurikkaan tuotantoa, Satakunnan Keskustan piirihallitus linjaa.

Sokerin maakiintiöiden olisi pitänyt jatkua vuoteen 2020 saakka, mikä antaisi hiukan enemmän aikaa tuotannon sekä muun muassa makeisteollisuuden sopeutumiselle selviytymään uusiissa oloissa.

Keskusta on pettynyt myös siihen, että tuotantoon sidottuja EU-tukia ei CAP-ratkaisussa onnistuttu ulottamaan sika- ja siipikarjantuotantoon. Sianlihan tuotannon kannattavuus on Suomessa todella uhanalaisessa tilanteessa. Suomen on nyt välttämätöntä saada artikla 141 -neuvotteluissa riittävät valtuudet kansallisen tuen maksamiselle jatkossa, niin että kannattavan tuotannon edellytykset turvataan.

Keskusta on huolissaan hallituksen nihkeästä linjasta biotalouden kehittämiseen Länsi-Suomessa, jossa siihen on erinomaiset edellytykset. Yhtenä kysymyksiä herättävänä ratkaisuna on keskittää biotalouden klusteri Joensuuhun innovatiivisten kaupunkiseutujen päätöksen yhteydessä.