EU:n tukea STX:n Rauman telakalta irtisanotuille

Suomi hakee EU:n Euroopan globalisaatiorahaston rahoitusta Rauman telakan sulkemisen johdosta irtisanottujen STX Finlandin työntekijöiden tukitoimiin. Suomen hakemus on suuruudeltaan 2,4 miljoonaa euroa, josta EU:n rahoitusosuus on 60 prosenttia. Työministeri Lauri Ihalainen kertoi asiasta maanantaina.

Euroopan globalisaatiorahasto jakaa tukea suurissa rakennemuutostilanteissa. Rahastosta myönnetään tukea aktiivisen työvoimapolitiikan toimiin, jotka kohdistetaan työttömäksi jääville työntekijöille. Näitä toimia ovat mm. erilaiset valmentavat toimenpiteet, koulutustoimenpiteet, palkkatuki ja yrittäjyyden edistämistoimet.

Työ- ja elinkeinoministeriön jättämä tukihakemus koskee irtisanottuja Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla.