EU-ohjelmahankkeita valmisteluun Satakunnassa

Ensimmäinen EU-ohjelman hakukierros poiki hankehakemuksia 19,5 miljoonan euron edestä Satakunnassa. Satakuntaliiton vuotuinen myöntövaltuus on 2,2-2,5 miljoonaa ja ELY-keskuksen 2,7-3 miljoonaa euroa. 

Keskiviikkona pidetyssä maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa käsiteltiin ensimmäiset isot hankkeet, jotka valmistellaan yhteistyöryhmän lausunnon jälkeen päätöksentekoon. 

Satakuntaliiton käsittelyssä oleva Teollisuuden uudistumis- ja kilpailukyky -hanke sai puoltavan lausunnon. Hankkeen tuloksena syntyy malli, jossa aluekehittämistä ja alue-ennakointia palvelevaa tiedon tuottamista pystytään hyödyntämään. 

ELY-keskuksen valmistelussa olevista hankkeista puollettiin Satapolku-, Satakunnan Valo-valmennus- sekä Luonnollisesti töissä -hankkeita.