EU-rahoituskehykseen ratkaisu

 

Pitkään jatkunut epävarmuus uuden EU-ohjelmakauden rahoituskehyksen jakamisesta kansallisella tasolla on päättynyt. Asiaan saatiin ratkaisu eilen. Etelä- ja Länsi-Suomeen on tulossa rahoitusta 286 miljoonaa euroa. Valtion rahoitus mukaan laskien on summa 572 miljoonaa euroa. 

Lisäksi rahoitusta ohjataan valtakunnallisiin teemoihin aluekehitysrahaston osalta 10 % ja sosiaalirahaston osalta 25 % 2,4 miljardin euron kokonaispotista. 

Lopullisesti ohjelma hyväksytään valtioneuvoston yleisistunnossa ennen sen toimittamista Euroopan komission hyväksyttäväksi.