Eura kerää kehitysideoita nettikyselyllä

Euran kunta on aloittanut strategiansa uudistamisen, mitä varten kunta kartoittaa kuntalaisten, yhteisöjen ja muiden tahojen näkemyksiä kunnan nykyisistä vahvuuksista ja heikkouksista sekä tulevaisuuden mahdollisuuksista ja uhkakuvista.

Euran kunnan internetsivuilla www.eura.fi on vastattavana ajalla 24.11.–7.12. kysely, jonka kautta kunta toivoo ajatuksia ja ideoita uudistustyötä varten.

Sähköisessä kyselyssä on yhteensä viisi kysymystä, neljä avointa kysymystä ja yksi monivalintakysymys, lisäksi voi antaa muita strategiaan liittyviä ajatuksia.